English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Khối Dịch vụ

Mô tả công việc

1. Hoạch định:

· Điều hành các tổ bán trú, bếp, y tế, dịch vụ xe đưa đón của nhà trường để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của khối dịch vụ.

· Xây dựng kế hoạch vận hành năm học, học kỳ, tháng và tuần và kế hoạch mua sắm cho toàn Khối Dịch vụ dựa trên kế hoạch chung của Nhà trường và ngân sách/định phí đã được phê duyệt.

2. Quản trị:

· Giám sát, đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, phương pháp, qui định, nội qui… với Ban giám hiệu.

· Xây dựng hệ thống quy trình quy định cho khối Dịch vụ.

· Xây dựng KPI cho từng vị trí thuộc khối Dịch vụ.

· Đảm bảo hệ thống quản trị của khối dịch vụ được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

· Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên thuộc khối Dịch vụ.

3. Dịch vụ:

· Chỉ đạo, phân công và điều hành toàn bộ hoạt động của các tổ trong khối Dịch vụ.

· Xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển dịch vụ dài hạn, ngắn hạn.

· Đánh giá và báo cáo hàng tuần cho BGH và HĐQT về chất lượng dịch vụ của khối.

· Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và đưa ra các đề xuất phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà trường.

4. Nhân sự

· Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự của khối.

· Đề xuất cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu chung của Nhà trường.

· Đào tạo ít nhất 100 giờ trên 01 năm học cho toàn bộ nhân viên khối Dịch vụ.

5. Tài chính:

· Xây dựng và đề xuất ngân sách, định mức chi phí của khối trước ngày 30/06 hàng năm.

· Định kỳ hàng tháng theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí phù hợp với tiêu chí chung của nhà trường.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học 

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Giáo dục

Hiểu biết cặn kẽ về nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ , trình độ quản lý

Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ 

Có tư chất lãnh đạo, có kinh nghiệm  xây dựng,  đào tạo đội ngũ nhân viên, truyền cảm hứng trong công việc.