To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng ca Vận hành - MT - 1A006

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

 • Trực tiếp liên hệ làm việc với trung tâm điều độ công tác vận hành nhà máy.
 • Quản lý, giám sát nhân viên vận hành cấp dưới vận hành nhà máy theo đúng quy trình, quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế.
 • Chỉ huy thao tác, cô lập các thiết bị sự cố ra sửa chữa đúng quy trình được phê duyệt.
 • Báo cáo Ban giám đốc nhà máy những sự cố bất thường của thiết bị.
 • Chỉ huy khắc phục các sự cố xẩy ra tại nhà máy sau khi được sự đồng ý của BGĐ nhà máy.

Job requirement

 • Bằng cấp: Kỹ Sư điện, có chứng chỉ Trưởng ca vận hành do A0 cấp với nhà máy điện mặt trời công suất lớn (hơn 30MW) đấu nối lưới điện 220kV trở lên.
 • Kinh nghiệm: Vận hành nhà máy ĐMT có thời gian 06 tháng trở lên.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 2000

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của MSB đã được... View more

Trưởng ca Vận hành - MT - 1A006

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent