English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng ca Khu vui chơi giải trí Weego (TTTM Bắc Trường Tiền, Huế) - TNL

Mô tả công việc

1. Quản lý vận hành

 • Điều hành và quản lý tất cả hoạt động diễn ra mỗi ngày tại trung tâm VCGT bao gồm: quản lý hình ảnh, cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ, hoạt động giải trí, nhân sự, hàng hóa … đảm bảo trung tâm hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn yêu cầu.
 • Quản lý chi phí, phát triển ngân sách, đảm bảo mang lại lợi nhuận tốt nhất cho trung tâm VCGT

2. Kiểm soát chất lượng dịch vụ:

 • Kiểm soát việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản; việc tuân thủ Hồ sơ pháp lý, đảm bảo tính an toàn và pháp lý trong hoạt động vận hành.
 • Kiểm tra giám sát chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ của từng KVC

3. Báo cáo

 • Báo cáo doanh thu, chi phí của khu vui chơi cho Giám đốc Quản lý KVC hàng tuần, hàng tháng
 • Tổng hợp doanh thu theo ngày và báo cáo GĐ Quản lý KVC

4. Đào tạo:

 • Xây dựng và kiểm soát các Kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác chất lượng dịch vụ của KVC
 • Đào tạo các nhân viên: Thu ngân, Điều phối

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (là một lợi thế)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, Vui chơi giải trí
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực Vui chơi giải trí
 • Kiến thức quản lý: Am hiểu về các nghiệp vụ quản lý, vận hành.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Thấu hiểu khách hàng

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Khả năng đánh giá vấn đề

- Năng lực chuyên môn:

5. Các yêu cầu khác: 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương