English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Bộ phận QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm chung trong việc kiểm soát thiết kế của đơn vị tư vấn.

- Kiểm lại bản vẽ từ các đơn vị thiết kế;

- Kiểm tra lại mô hình tính toán từ các đơn vị thiết kế;

- Đề xuất giải pháp tối ưu hóa thiết kế nhằm tiết kiệm chi phí;

- Kiểm tra tính toán biện pháp thi công của nhà thầu đề xuất;

- Tính toán & kiếm soát khối lượng trong giai đoạn thiết kế và thi công;

- Chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.

- Tuổi từ 35 - 45.

- Đã từng làm quản lý thiết kế tại các công ty tư vấn thiết kế và tham gia quản lý thiết kế với vai trò chủ đầu tư ít nhất 3 dự án cao tầng;

- Xây dựng các yêu cầu thiết kế đối với dự án

- Tổ chức lựa chọn đơn vị thiết kế theo yêu cầu của từng dự án

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết kế, quản lý sự phối hợp giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, MEP.

- Quản lý, kiểm tra chất lượng và tiến độ tài liệu của các đơn vị tư vấn

- Xây dựng trong công tác Khảo sát, nghiên cứu, lập nhiệm vụ thiết kế. Bảo vệ phương án thiết kế với các sở ban ngành.

- Đề xuất giải pháp tối ưu hóa thiết kế nhằm tiết kiệm chi phí;

- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ

- Nắm rõ các quy trình, thủ tục pháp lý, các quy chuẩn, quy phạm hiện hành, luật xây dựng

- Thành thạo các phần mềm đồ họa Autocad, Photoshop, Corel , Plaxis, Revit và các phần mềm chuyên ngành khác.

- Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu bản vẽ bằng tiếng anh.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép