To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng bộ phận Quản lý nợ - Khối KHDN

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Quản lý các khoản nợ nhóm 1 rủi ro cao và nhóm 2 cần được cơ cấu nợ.
  • Phối hợp với ĐVKD, trực tiếp thực hiện việc thẩm định KH, đưa ra các biện pháp tái cấu trúc nợ phù hợp để hạn chế chuyển nợ xấu cho ngân hàng.
  • Đầu mối thực hiện quy trình bàn giao KH của Khối sang Khối QL&TCTTS  định kỳ theo quy trình thu hồi nợ.
  • Giám sát và báo cáo tình hình khắc phục ý kiến TT, KTNB, PCTT
  • Thực hiện rà soát một số nội dung trong hoạt động cấp tín dụng của ĐVKD theo chuyên đề, theo yêu cầu của lãnh đạo Khối. Tổng hợp  báo cáo những sai sót, đề xuất biện pháp xử lý tương ứng trình lãnh đạo Khối
  • Xây dựng cẩm nang phân tích tín dụng và xử lý nợ rủi ro.
  • Thực hiện mục tiêu và quản lý nhân viên trong bộ phận; đào tạo, tư vấn và hỗ trợ CV QLN trong công việc.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Trưởng bộ phận Quản lý nợ - Khối KHDN

PVcomBank