English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng bộ phận quản lý chất lượng

Mô tả công việc

Phụ trách công tác chất lượng của nhà máy

Quản lý vả điều phối nhân viên

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Làm việc tại Nhà máy Quận 9

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị chất lượng, dệt may...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị chất lượng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương