English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm Tài Chính – Ngân Hàng – Bảo Hiểm

Mô tả công việc

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Bộ phận Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm theo định hướng kinh doanh của Công ty và định hướng hoạt động của Phòng PTSP.
 • Triển khai ý tưởng sản phẩm (từ nội bộ/từ CBKD/Khách hàng/đối tác...)
 • Xây dựng các quy trình, chính sách, biểu mẫu Nghiệp vụ vận hành, tài liệu đào tạo sản phẩm (cho CBKD), đào tạo chính sách (Nghiệp vụ) thuộc phạm vi công việc của Bộ phận quản lý
 • Lên kế hoạch để tham mưu, tư vấn và đề xuất cho lãnh đạo/CBQL về kế hoạch, chiến lược hoạt động, triển khai các hoạt động công việc của phòng PTSP
 • Kiểm soát, theo dõi, đánh giá, hướng dẫn, đào tạo CBNV cấp dưới/Khách hàng/đối tác
 • Tiếp nhận và xử lý các vấn đề có liên quan đến sản phẩm, có bao gồm các yêu cầu ngoại lệ từ KH/đơn vị bán/nghiệp vụ và/hoặc phòng ban khác
 • Xử lý các công việc khác theo phân công của CBQL/Công ty.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm
 • Ưu tiên ứng viên có CFA, ACCA
 • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 02 năm
 • Đã từng phụ trách các công việc của hỗ trợ tín dụng, thẩm định – phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng, phòng banca của Ngân hàng,… (nếu đã tham gia dự án phầm mềm tài chính, ngân hang, bảo hiểm là một lợi thế)
 • Đã từng phụ trách các chương trình hợp tác sản phẩm với ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.
 • Am hiểu về thị trường tài chính, nhu cầu khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, chính sách của Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán;
 • Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, excel, power point, outlook..
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt
 • Có khả năng quản lý, tư duy chiến lược và xử lý được các áp lực về tiến độ, chất lượng của công việc thuộc phạm vi quản lý
 • Đam mê công việc, bắt nhịp nhanh với sự thay đổi của công việc/yêu cầu mới của công việc
 • Khả năng diễn đạt mạch lạc – tự tin trong giao tiếp, chủ động với công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép