Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng bộ phận kỹ thuật

Job requirement

* Tổ chức, vận hành hoạt động của bộ phận Kỹ thuật theo định hướng phát triển của công ty để đạt các mục tiêu kế hoạch:

- Lập kế hoạch hành động cho cá nhân/bộ phận theo kế hoạch hành động chung.

- Tham gia xây dựng quy trình và áp dụng quy trình đã được ban hành vào thực tế.

- Tổng hợp, báo cáo các vấn đề vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong phạm vi phụ trách, sản phẩm, quy trình (bao gồm các vấn đề liên quan đến nhà máy) cần điều chỉnh/làm rõ. Đề xuất phương án xử lý.

* Thực hiện công tác bán hàng, đảm bảo phát triển doanh số bán hàng theo đúng định hướng của công ty từng thời kỳ:

- Tổ chức công tác bán hàng trong bộ phận phụ trách

- Phát triển khách hàng mới

- Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng triển khai các công việc liên quan đến công tác bán hàng.

* Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật (Các kênh Project, B2B, International và GTC):

- Khảo sát, tư vấn kỹ thuật và các vấn đề liên quan trong từng kênh bán hàng theo quy trình.

- Xem xét duyệt nội dung đề xuất/Quyết định phương án xử lý hoặc báo cáo cấp cao hơn nếu cần hỗ trợ.

- Nhận và chuyển thông tin yêu cầu về mẫu đến bộ phận chăm sóc KH đặt mẫu

- Kiểm soát lại mẫu trước khi giao khách hàng.

- Chuẩn bị / Hướng dẫn hồ sơ sản phẩm (specs, kiểm định, …)

- Xây dựng, phê duyệt và hướng dẫn xây dựng chi tiết phương án thi công

* Thực hiện kiểm tra quy trình thi công thực tế:

- Tổng hợp báo cáo dự án/ tiến độ công trình/nhật ký công trình của khách hàng phụ trách theo quy định.

- Phối hợp với đối tác thực hiện nghiệm thu công trình (chuẩn bị hồ sơ, giải trình, …)

- Phối hợp với đơn vị thi công để thực hiện bảo hành công trình (nếu có). Đề xuất hệ thống bảo hành

- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng/tìm hiểu nhu cầu thị trường, đề xuất sản phẩm đến GĐ kỹ thuật.

* Đào tạo, phát triển đội ngũ:

- Đào tạo kỹ thuật (nghiệp vụ, sản phẩm) cho nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng của công ty và các nhà phân phối.

* Một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kỹ thuật.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng… hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực sơn. Có kiến thức tốt về thông số kỹ thuật sơn, kinh nghiệm về tư vấn và xử lý sự cố.

- Anh văn: khá (có thể giao tiếp)

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng chịu đứng áp lực cao.

- Tinh thần trách nhiệm, trung thực.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương