English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh - KV Tp.HCM

Mô tả công việc

1. Tổ chức quản lí nhân sự của bộ phận:

 • Xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động thuộc chức năng và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên chuyên trách đảm bảo năng lực nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh theo chức năng; quản lý tính chấp hành nội quy, quy định nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Phổ biến các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho nhân viên chuyên trách.
 • Đánh giá kết quả kinh doanh được giao, đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ

2. Triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động kinh doanh:

 • Am hiểu khách hàng để tư vấn, cung cấp giải thích tài chính, giải đáp, cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ cho khách hàng qua các hình thức bán hàng trực tiếp hoặc các hình thức triển khai khác của Ngân hàng.
 • Tham gia công tác quản lý, triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng
 • Chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được phân công phụ trách.
 • Cung ứng sản phẩm dịch vụ và quản lý khách hàng: Triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, cung ứng sản phẩm dịch vụ đến khách hàng; Triển khai thực hiện các chương trình quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng; Triển khai việc thu nhập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
 • Chăm sóc khách hàng
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất trong hoạt động cấp phát tín dụng
 • Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, gói giải pháp kinh doanh tiền
 • Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế

3. Triển khai thực hiện công tác quản lý hàng hóa cầm cố của khách hàng:

 • Triển khai công tác tiếp nhận, áp tải hàng hóa cầm cố của khách hàng cho Ngân hàng.
 • Triển khai công tác quản lý kho hàng cầm cố, tổ chức thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình tình quản chấp, cầm cố hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng của Ngân hàng.
 • Triển khai công tác đánh giá lại giá trị hàng hóa đảm bảo, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn.

4. Chức năng khác:

 • Triển khai công tác thực hiện thủ tục, bổ túc hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn khách hàng đến các Bộ phận, Phòng để thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng; thông báo kết quả của Ngân hàng liên quan đến đề nghị sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng.
 • Triển khai công tác đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng kỳ, theo dõi quá trình xử lý nợ của khách hàng và đề xuât các biện pháp xử lý phù hợp.
 • Triển khai thực hiện và kiểm soát công tác hoàn chỉnh hồ sơ thông tin và dữ liệu khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và xử lý giao dịch; triển khai và kiểm soát công tác quản lý, bảo mật hồ sơ thông tin khách hàng, hồ sơ tài liệu đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng theo quy định.
 • Triển khai công tác phát triển mạng lưới máy ATM, máy POS nhằm đạt chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh.
 • Tham mưu cho Giám đốc/Phó giám đốc Kinh doanh, Ban giám đốc TTKD các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn.
 • Thực hiện các công tác báo cáo kết quả kinh doanh bán hàng theo quy định.
 • Thực hiện công tác khác theo phân công của Cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

*YÊU CẦU HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, và các chuyên ngành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm nhân viên tín dụng, nhân viên kinh doanh tại ngân hàng.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Vi tính: văn phòng, TCBS
 • Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

*NƠI LÀM VIỆC

 • TP.Hồ Chí Minh

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép