Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng Bộ Phận Khoa Học Dữ Liệu (Data Science Manager)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Ngày cập nhật: 10/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Phân tích các vấn đề và các thách thức liên quan đến hoạt động kinh doanh dựa trên Nguồn dữ liệu lớn (Big Data)
  • Tìm hiểu, xem xét nguyên nhân của các vấn đề trong hoạt động kinh doanh.
  • Giám sát, thiết kế và triển khai thực hiện các mô hình phân tích và dự báo.
  • Tăng cường và cải tiến các phương pháp thu thập số liệu nhằm cập nhật các thông tin phù hợp hỗ trợ việc xây dựng hệ thống phân tích.
  • Thu thập dữ liệu bằng phương pháp wrapping.
  • Tổng hợp các nguồn dữ liệu.
  •  Xử lý số liệu trong việc phân tích và xây dựng mô hình.
  • Theo dõi, giám sát mô hình nhằm có sự điều chỉnh kịp thời.
  • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.

Giới thiệu về công ty

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Tổng số nhân viên: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... Xem thêm

Trưởng Bộ Phận Khoa Học Dữ Liệu (Data Science Manager)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB