Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng bộ phận Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Ngày cập nhật: 04/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

  • Quản lý toàn bộ hoạt động của Bộ phận Định chế tài chính Phi Ngân hàng;
  • Xây dựng và quản lý chính sách chung toàn hàng liên quan đến khách hàng Định chế tài chính Phi Ngân hàng: Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư, Công ty quản lý quỹ.
  • Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính Phi Ngân hàng trong và ngoài nước;
  • Xây dựng các gói sản phẩm và các giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn trung dài hạn ưu đãi từ các cơ quan quản lý dự án ODA; đầu mối tiếp nhận, xem xét hồ sơ, thực hiện quản lý và triển khai các khoản cho vay lại từ nguồn vốn ưu đãi.
  • Chịu trách nhiệm chỉ tiêu kinh doanh của Bộ phận.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác.

Giới thiệu về công ty

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Tổng số nhân viên: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... Xem thêm

Trưởng bộ phận Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB