English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Bộ Phận Dệt (USD1200; C1808)

Mô tả công việc

Khách hàng của chúng tôi là một công ty chuyên về dệt may, da giày. Hiện đang cần tìm Trưởng bộ phận dệt.

  • Chịu trách nhiệm phát hiện các vấn đề trong nhóm và thực hiện hỗ trợ các thành viên theo tiêu chuẩn hoạt động đề ra hàng ngày.
  • Chịu trách nhiệm giám sát công nhân sản xuất một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các chính sách công ty.
  • Thực hiện chấm công , duy trì dữ liệu và đào tạo hiệu quả cho các thành viên.
  • Lên kế hoạch nghỉ cho nhân viên.

Yêu cầu công việc

  • Nam, >30t
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật
  • Ít nhất  5 năm kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo con người trong môi trường sản xuất
  • Có  kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
  •  Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Khả năng phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau trong thời gian ngắn.