Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Job requirement

Quản lý và phát triển Bộ phận :

- Xây dựng và phát triển Bộ phận theo định hướng phát triển của Bộ phận Tuyển sinh, chăm sóc khách hàng.

- Là đầu mối ghi nhận những ý kiến đánh giá của Phụ huynh học sinh từ nhân viên trực tiếp phụ trách và chất lượng dịch vụ để có hướng cải thiện.

- Đảm bảo mọi hoạt động của nhân viên trong Bộ phận tuân thủ đúng quy trình, quy định của Công ty.

Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại,tố cáo của phụ huynh học sinh, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng ngày/tuần/ tháng/ năm tổng kết hoạt động khiếu nại của Phụ huynh học sinh, phân tích chỉ số khiếu nại/tố cáo.

- Hỗ trợ Bộ phận kiểm soát chất lượng tư vấn phụ huynh học sinh và khảo sát ý kiến về dịch vụ của Công ty thông qua chương trình khảo sát định kỳ.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với phụ huynh học sinh, đảm bảo đạt sự hài lòng của Phụ huynh học sinh về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ làm việc của nhân trong Bộ phận.

- Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện về kỹ năng chăm sóc phụ huynh học sinh cho nhân viên trong Bộ phận.

- Cập nhập và hướng dẫn Nhân viên về các nghiệp vụ, quy chế, quy trình, quy định mới/sửa đổi của Công ty.

Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm phụ huynh học sinh:

- Các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ của nhân viên tuyển sinh, chăm sóc khách hàng.

- Các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm phụ huynh học sinh: phương án giải quyết các trường hợp ngoại lệ, đặc biệt; đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn của phụ huynh học sinh

Giải quyết khiếu nại :

- Hỗ trợ nhân viên giải quyết thắc mắc, khiếu nại của phụ huynh học sinh: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với phụ huynh học sinh, đảm bảo đạt sự hài lòng của Phụ huynh học sinh về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ làm việc của nhân viên trong Bộ phận.

- Phối hợp với Nhận viên/Phòng /Ban/Đơn vị liên quan để giải quyết khiếu nại của Phụ huynh học sinh theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Phụ huynh học sinh.

- Hỗ trợ Phòng ban liên quan (Phòng kế toán, Bộ phận giáo vụ, Tổ Bán trú, Khối dịch vụ,…) trong việc phục vụ phụ huynh học sinh.

Job requirement

-         Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên

-         Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng

-         Có kỹ năng CNTT thành thạo: Giáo án điện tử, Word, Excel, PowerPoint,…

-         Có tư chất, đạo đức. Luôn tâm huyết với nghề,tỉ mỉ, chu đáo

-         Có kĩ năng đào tạo, hợp tác và làm việc nhóm.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép