English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Ban Tuyển dụng

Mô tả công việc

*Tổ chức công tác xây dựng định biên nhân sự hàng năm:

- Lập KH tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng theo tháng, quý, năm đáp ứng kế hoạch kinh doanh của các công ty thành viên và tập đoàn.

- Phối hợp bộ phận C & B đưa ra khung lương cho từng vị trí theo định biên trên thị trường lao động để làm cơ sở trong việc tuyển chọn và đàm phán lương.

*Giám sát tiến độ và chất lượng hoạt động tuyển dụng:

- Quản lý nguồn lực trong phòng tuyển dụng đảm bảo phòng đạt KPI về số lượng, chất lượng tuyển dụng đáp ứng KHKD của các công ty thành viên và tập đoàn.

- Theo dõi tiến độ tuyển dụng của Tập đoàn và Công ty thành viên.

- Đánh giá chất lượng kênh tuyển dụng.

- Đưa ra chiến thuật và giải pháp tuyển dụng.

*Thực hiện công tác tuyển dụng vị trí cấp trưởng phòng trở lên:

*Xây dựng và hoàn thiện hệ thống, công cụ tuyển dụng.

- Hoàn thiện hệ thống bản mô tả công việc và đánh giá rà soát lại hàng năm.

- Nâng cao quy trình tuyển dụng, quy trình thử việc.

* Đào tạo, hướng dẫn nhân sự trong phòng.

* Xây dựng thương hiệu tuyển dụng:

- Chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, xây dựng chiến lược tạo nguồn ứng viên, thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu tuyển dụng.

- Thiết lập mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị cùng ngành để tìm kiếm, lựa chọn nguồn ứng viên cấp cao theo yêu cầu. Đồng thời phát triển các mối quan hệ với bên thứ ba phục vụ công tác tạo nguồn và tuyển dụng.

- Truyền thông các chính sách phúc lợi và tư vấn cho ứng viên cơ hội nghề nghiệp phù hợp tại Công ty.

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành :Kinh tế lao động, quản trị nhân lực hoặc các chuyên nghành khối quản trị.

- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng trong đó có ít nhất 3 năm làm ở các vị trí Trưởng/Phó phòng tại các Công ty có quy mô từ 500 nhân sự trở lên hoặc các tổng công ty, tập đoàn lớn. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại các đơn vị headhunt.

- Hiểu biết về phương pháp thiết kế tổ chức

- Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point thành thạo)

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết thành thạo.

-  Kỹ năng giao tiếp tinh tế và truyền thông tốt.

- Kỹ năng đánh giá và ra quyết định tốt.

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

- Kỹ năng thuyết phục, tạo ảnh hưởng

- Kỹ năng đánh giá nguồn tuyền dụng

- Kỹ năng phỏng vấn & nhận định về ứng viên

- Nhiệt huyết, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

- Tư duy hệ thống tốt