To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Tập đoàn Hà Đô
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Vận hành toàn bộ các hoạt động của tòa nhà theo đúng quy trình nhằm cung ứng các dịch vụ cần thiết cho khách thuê, cư dân trong điều kiện tốt nhất.
Xây dựng chiến lược phát triển chất lượng dịch vụ, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập.
Lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật định kỳ nhằm duy trì tòa nhà trong điều kiện tốt nhất.
Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân lực thực hiện nghiệp vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Lập kế hoạch dự trù ngân sách hoạt động hằng năm và quản lý ngân sách nguồn thu – Chi phí hằng tháng.
Giám sát, đôn đốc việc tuân thủ chấp hành Nội quy, quy định, quy trình hoạt động vận hành, quản lý.
Tổ chức lựa chọn, quản trị Hợp Đồng dịch vụ và giám sát thực hiện hợp đồng đối với các dịch vụ thuê ngoài phục vụ công tác quản lý tòa nhà.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác CSKH và các vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương.

Job requirement

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học trở lên các Ngành kỹ thuật điện, Điện tử... các ngành dịch vụ khách hàng, khối Kinh tế....

- Có từ 3-5 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà, Ưu tiên đã làm Kỹ sư trưởng, Trưởng ban/phụ trách các BQL tòa nhà.

- Có khả năng lập kế hoạch và điều hành công việc

- Khả năng giao tiếp tốt.

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Tập đoàn Hà Đô

Tập đoàn Hà Đô Là Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Cổ phần hóa năm 2004. Tập đoàn là nhà đầu tư chuyên nghiệp về Bất động sản, khách sạn, văn... View more

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Tập đoàn Hà Đô