English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Ban QLDA

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm công việc:

- Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong công tác quản lý điều hành dự án;

- Giám sát và hướng dẫn các Bộ phận Chức năng trong Ban nhằm đảm bảo đường lối mục tiêu hoạt động dài hạn của Dự án nói riêng và Công ty nói chung.

2. Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch sản lượng, tiến độ, ngân sách và kiểm soát chi phí dự án (bao gồm cả chi phí nhân sự, vận hành...) theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật và Tập đoàn.

- Quản lý và điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí).

- Phối hợp với Chi nhánh đấu thầu nơi có dự án phụ trách để lập Kế hoạch chi tiết lựa chọn nhà thầu, khối lượng mời thầu, BPTC và phối hợp với Phòng Kế hoạch Đấu thầu - Công ty để hoàn thiện hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án mình quản lý.

- Đưa ra và đảm bảo các Biện pháp thi công, Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, Thủ tục xây dựng, Hướng dẫn thi công, ATLĐ & VSMT và Hồ sơ Thanh Quyết toán theo đúng Quy trình, Chất lượng và Tiến độ.

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/ Ban liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

- Thay mặt Ban QLDA thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại trong quá trình thực hiện dự án: Sở Ban Ngành, Chủ Đầu Tư, Tổng thầu và Các nhà thầu cung cấp và thi công liên quan khác đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt.

- Thực hiện hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, giao việc, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm, điều động và điều chuyển; đề xuất công cụ dụng cụ lao động và các công tác nhân sự và hành chính khác theo quy định Tập đoàn liên quan đến hoạt động của Ban.

Yêu cầu công việc

1. Về phẩm chất và năng lực:

- Trung thành, tự tin, tin cậy, nhiệt tâm với nhiệm vụ được giao

- Công bằng, lắng nghe và chia sẻ

- Giao tiếp tốt và linh hoạt

- Say mê, ham học hỏi, sáng tạo

- Chịu được áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tư duy công việc khoa học, quyết đoán, kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành công việc

- Kỹ năng giao việc, duy trì, đánh giá, tạo động lực và phát triển tổ chức và nhân sự

- Kỹ năng truyền tải thông tin

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xung đột

- Khả năng gây ảnh hưởng tích cực

2. Về trình độ:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng; có thêm bằng Quản trị Kinh doanh là một lợi thế.

- Chứng chỉ:

  + Dự án Nhóm A: Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc hành nghề giám sát hạng I hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I hoặc đã từng là Giám đốc dự án nhóm A

  + Dự án Nhóm B: Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc hành nghề giám sát hạng II hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II hoặc đã từng là giám đốc dự án nhóm B

  + Dự án Nhóm C: Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III hoặc hành nghề giám sát hạng II hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III hoăc đã từng là giám đốc dự án nhóm C

- Có kiến thức về Tài chính Kế toán

- Nắm vững các quy định tại các văn bản pháp luật về xây dựng và những quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Có kinh nghiệm thực tế, năng lực, trình độ tổ chức, quản lý và điều hành Công ty và Dự án; có khả năng đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời các sự cố hoặc ngăn ngừa các nguyên nhân có thể gây ra các sự cố về kỹ thuật, an toàn lao động, môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Vi tính văn phòng thành thạo.

- Thành thạo MS Project.

- Khả năng đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh.

3. Về kinh nghiệm:

- Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm trong chuyên môn xây dựng.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.