To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng
  • Tăng lương

Job requirement

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban theo sự chỉ đạo, phân công và uỷ quyền của Ban TGĐ và Tổng Giám đốc;

2. Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên;

3. Thực hiện đánh giá hoàn thành công việc/tuyển dụng, đào tạo, điều chuyển, các đề nghị liên quan đến chính sách/chế độ của nhân sự trong Ban; Tổ chức đào tạo và đánh giá chuyên viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho hoạt động kiểm soát;

4. Chịu trách nhiệm cuối cùng trước các báo cáo được lập ra sau khi hoạt động kiểm soát diễn ra. Đảm bảo nguyên tắc, phạm vi kiểm soát và trình tự tiến hành tại từng Bộ phận diễn ra kiểm soát theo đúng quy định. Tổ chức triển khai và rút kinh nghiệm trong Ban KSNB sau kiểm soát;

5. Thực hiện chức năng tư vấn cho Ban TGĐ/TGĐ và phối hợp với các Phòng/Ban của TLC trong phạm vi chức năng được giao tại Điều 3 của Phụ lục 01, Quyết định số 32/2016/QĐ-TGĐ ngày 22/09/2016 của TGĐ TCT (Về việc Thành lập và ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ TCT;

6. Trực tiếp tham gia đánh giá hoạt động chung của TLC và xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch cho năm tài chính. Tổ chức việc kiểm tra thực hiện, báo cáo triển khai kế hoạch và kiến nghị các phương án nhằm hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả của đơn vị thực hiện kế hoạch.

7. Định kỳ báo cáo tuần/tháng/bất thường về hoạt động của Ban KSNB trình Ban TGĐ/TGĐ & Các công việc khác được giao từ Ban TGĐ/TGĐ.

8. Nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc trong việc định hướng, xây dựng, kiểm tra và đánh giá các biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, Nhà máy.

Job requirement

1.Trình độ, bằng cấp

Tốt nghiệp Cao học, Đại học các trường đào tạo chuyên Ngành: Kinh tế, Kế toán, kiểm toán, Quản trị Doanh nghiệp

2. Ngoại ngữ

Tiếng Anh (Nhật, Trung) tối thiểu bằng B trở lên

3. Vi tính

Vi tính văn phòng thành thạo, biết sử dụng các phần mềm liên quan đến chuyên môn (Kế toán, Kiểm toán, ERP)

4. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ.

- Ưu tiên các ứng viên đã kinh qua các vị trí Trưởng ban kiểm soát nội bộ tại các Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất,quy mô 500 lao động trở lên.

- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và tái cấu trúc hệ thống ở các công ty sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu

- Am hiểu các vấn đề kiểm soát nội bộ. - Có kinh nghiệm trong quản lý.

5. Độ tuổi/giới tính

- 30 - 40 tuổi, - Giới tính: Nam/Nữ, Ưu tiên Nam.

- Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.

6. Các kỹ năng

- Kỹ năng đàm phán và thuyết trình, có khả năng quản lý, giám sát.

7. Phẩm chất

- Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực nhiệt huyết với công việc.

- Có năng lực quản lý bao quát tốt mọi vấn đề.

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: 30 - 40
  • job_jobs_detail_job_gender: Male
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

https://tunglam.com.vn/ Number of employees: 500-999

Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ ngày 24 tháng 3 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở... View more

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

Công ty TNHH Tùng Lâm