To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH VNDCredit
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các phòng ban;
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc;
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các bộ phận trong Công ty;
- Tham mưu và xử lý cho Tổng Giám Đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, pháp lý, vận hành;
- Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;

Job requirement

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Kinh tế,…

- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm trợ lý liên quan đến lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, các tổ chức tín dụng

- Sử dụng tiếng Anh xuất sắc;

- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ con người xuất sắc

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học;

- Có kiến thức Quản trị kinh doanh, Tài chính.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH VNDCredit

Number of employees: 25-99

VNDCredit hoạt động trong lĩnh vực tài chính công nghệ . Lấy công nghệ làm nền tảng, chúng tôi đem đến dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P) giúp khách hàng tiếp... View more

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH VNDCredit