English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ Lý Tài Chính CT Hội Đồng Quản Trị

Mô tả công việc

I. Yêu cầu chung:

 • Tuân thủ đúng nội quy, quy chế, qui định của Công ty
 • Quản lý toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của Công ty
 • Triển khai các muc tiêu tài chính do CTHĐQT yêu cầu

II. Trách nhiệm:

 • Theo dõi, phân tích cấu trúc, đưa ra các đánh giá và dự báo rủi ro tài chính của hệ thống của Công ty để có báo cáo kịp thời
 • Báo cáo và phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn
 • Theo dõi và quản lý các nguồn vốn kinh doanh và đầu tư hiệu quả
 • Hoạch định và xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn , trung hạn
 • Giám sát các nguồn vốn đầu tư tài chính của Công ty
 • Trực tiếp làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan: thuế ,ngân hàng, hải quan, kiểm toán
 • Tham mưu cho ban lãnh đạo về tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính
 • Đảm bảo việc thực hiện các các nghiệp vụ tài chính kế toán được thực hiện đúng và hiệu quả
 • Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính kế toán
 • Hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận trong Công ty, tham mưu cho các bộ phận khác về khía cạnh tài chính khi có chỉ đạo từ CTHĐQT
 • Báo cáo thuyết minh về kết quả hoạt động kinh doanh đến BOD, chủ đầu tư khi có yêu cầu
 • Tham mưu CTHĐQT về mọi quyết định chi tiêu tài chính, tư vấn nếu có rủi ro và bất thường của hệ thống so sánh kế toán doanh nghiệp
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CTHĐQT

III. Quyền hạn:

 • Ký duyệt các văn bản liên quan đến hoạt động tài chính kế toán
 • Xem xét và phê duyệt chi phí, ngân sách theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả công việc của Công ty
 • Yêu cầu các bộ phận liên quan trong công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến ngân sách, công việc kế toán và giám sát tài chính của Công ty
 • Quyền từ chối, không thực hiện việc mà pháp luật nghiêm cấm (dù lệnh bằng văn bản) của ban lãnh đạo Công ty và phải báo cáo ngay bằng văn bản bo ban lãnh đạo công ty để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn những hành vi sai trái
 • Yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ giải trình các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ của nghiệp vụ kinh doanh của công ty

Yêu cầu công việc

 • Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán, kiểm toán hoặc chuyên nghành tương đương
 • Trình độ vi tính: Sử dụng Word, Excel, PP, Internet, các phần mềm nghiệp vụ
 • Trình độ ngoại ngữ: Biết ít nhất một ngoại ngữ
 • Kinh nghiệm: 03 năm ở vị trí tương đương
 • Độ tuổi: 30 tuổi trở lên
 • Yêu cầu khác:
  • Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, kế toán thống kê, các quy định về thuế
  • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành
  • Khả năng đàm phán, ngoại giao, thuyết phục
  • Khả năng lập kế hoạch, phân tích.
  • Trung thực, chịu được áp lực công việc  cao

  Phúc lợi

  Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép