Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI

Job requirement

 • Tiếp nhận các chỉ đạo của PTGĐ trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của các phòng/ban thuộc sự quản lý của PTGĐ. Lập kế hoạch triển khai, theo dõi và đôn đốc báo cáo kết quả cho PTGĐ.
 • Thu thập và tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng/Ban thuộc sự quản lý PTGĐ. Tổng hợp các vấn đề phát sinh hoặc các kiến nghị của các Phòng/Ban trình PTGĐ giải quyết.
 • Chuẩn bị các thông tin, tài liệu cho PTGĐ làm việc với các cơ quan Nhà nước, Bộ ban ngành và các đơn vị trong Ngân hàng.
 • Tổ chúc thực hiện các hoạt động lễ tân đón khách, hỗ trợ PTGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại. Trực tiếp thực hiện các quan hệ đối nội đối ngoại với các cơ quan tổ chức bên ngoài theo ủy quyền của TGĐ.
 • Trợ giúp PTGĐ quản lý thời gian và kiểm soát các công việc.
 • Thực hiện việc báo cáo kêt quả công việc theo định kỳ/kế hoạch hoặc vấn đề phát sinh.
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công từ PTGĐ

Job requirement

 • Nam, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính (ưu tiên ứng viên học nước ngoài)
 • Không quá 28 tuổi
 • Hiệu biết về nghiệp vụ trợ lý, thư ký
 • Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)
 • Tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, đàm phán và thuyết phục
 • Ưu tiên ứng viên là Du học sinh, có kinh nghiệm công tác thư ký, trợ lý.
 • Tư duy logic, linh hoạt, trung thực đáng tin cậy.

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review