English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRỢ LÝ KINH DOANH

Mô tả công việc

- Hỗ trợ GĐ Kinh doanh xử lý công tác kinh doanh cho các nhân viên kinh doanh và phòng kinh doanh

- Lên lịch, sắp xếp, kế hoạch thực hiện công việc trong tuần

- Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của GĐ Kinh doanh

- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ phòng kinh doanh

Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

- Ngoại hình khá

- Nhanh nhẹn, năng động