English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ lý kho

Mô tả công việc

- Theo dõi xuất nhập tồn kho

- Theo dõi sắp xếp lịch trực CNV kho

- Theo dõi Giám Sát công việc của CNV kho

- Làm việc theo sự phân công công việc của QUản lý kho

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên lên

Kỹ  năng sử dụng máy vi tính  tốt ( ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán)

nhanh nhẹn, chịu khó

Thời gian làm việc từ: 12h00->20h00

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương