English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Mô tả công việc

- Tổng hợp báo cáo hàng ngày cho các bộ phận bán hàng.

- Phân bổ và tổng hợp báo cáo từ các bộ phận để gửi cho Văn phòng chính theo yêu cầu của Head Office

- Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm về tình hình hoạt động kinh doanh tại Trung tâm cho GĐ và Head Office

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Giám Đốc

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban cho Giám Đốc.

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám Đốc

- Xếp lịch làm việc cho các quản lý và nhân viên theo tuần, tháng.

- Một số công việc liên quan theo sự chỉ đạo của Giám Đốc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các khối ngành liên quan

- Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng như: Word, Excel, Powerpoint,...

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép