English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Trình Dược Viên OTC

Mô tả công việc

  • Chăm sóc khách hàng theo kế hoạch
  • Triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng
  • Tìm hiểu và tư vấn cho các cấp quản lý thông tin thị trường
  • Trao đổi chi tiết cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

  • Nhân viên làm việc toàn thời gian
  • Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học các ngành
  • Có khả năng giao tiếp ứng xử và giải quyết công việc
  • Siêng năng trung thực có thái độ làm việc tích cực tinh thần cầu tiến