English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Training Manager

Mô tả công việc

- Tổ chức công tác Đánh giá sau đào tạo & quản lý dữ liệu đào tạo liên quan.

- Quản l{, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên

- Thiết kế, xây dựng nội dung các khóa đào tạo đáp ứng nhu cầu cải thiện phát triển năng lực của tổ chức.

- Tham gia đứng lớp và phối hợp cùng các đối tác triển khai các khóa đào tạo được phê duyệt

- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đội nhóm. Điều chỉnh, lập kế hoạch tiếp theo

- Thực hiện các báo cáo theo định kz và đột xuất

- Điều chỉnh, cập nhập cơ chế, quy trình phục vụ cho mục tiêu đào tạo và phát triển tài năng trong công ty

- Phân tích nhu cầu đào tạo của công ty – đề xuất, cập nhập lịch đào tạo áp dụng cho toàn công ty.

- Đề xuất và Xây dựng cơ chế, chính sách quy trình phù hợp cho mục tiêu đào tạo và phát triển tài năng

trong công ty.

- Xây dựng kế hoạch năm đảm bảo công tác Phát triển nguồn nhân lực được xây dựng nhằm đáp ứng mục

tiêu tài chính hàng nămcủa công ty.

- Tham gia hoặc thực hiện các dự án và nhiệm vụ khác được phân công Khi yêu cầu

Yêu cầu công việc

-  Trình độ:  Đại học 

-  Kinh nghiệm:   04 năm cho vị trí tương đương

Có kinh nghiệm huấn luyện đội ngũ bán hàng 

là một lợi thế.

-  Ngoại ngữ:  Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp

-  Vi tính:    Thành thạo vi tính văn phòng.

-  Khác:    Có năng lực đứng lớp giảng dạy.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương