English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trade Plan Executive/ Nhân viên xử lý dữ liệu

Mô tả công việc

 • Coordinate, monitor and collect competitor’s price
 • Coordinate and analyze promotion result in term of sales performance, display area, Top 5 & Bottom 5 (Actual vs Forecast)
 • Coordinate and analyze the effectiveness of MMVN Mail’s page (Actual vs Forecast)
 • Support Trade Plan Manager run reports MMVN Mail results
 • Support Trade Plan Manager input MMVN Mail draft display by each stores
 • Support Trade Plan Manager update store’s layout, promotion’s layout

Yêu cầu công việc

 • Experience: Under 1 experience (data/ research/ sales admin/...) Welcome freshers
 • University degree, preferably in Economics, Business Management, Marketing
 • Intermediate English skills 
 • Customer oriented, good communication skills
 • Abilities to use computer, office programs and database

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép