English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRADE MARKETING

Mô tả công việc

- Xây dựng & thực hiện KH Trade Marketing chi tiết nhãn hàng phụ trách.

- Thu thập và phân tích thông tin NCTT trên hệ thống kênh phân phối.

- Quản lý nhãn hiệu phụ trách mảng Trade Marketing.

- Tham gia thiết lập khung chính sách bán hàng toàn hệ thống và hệ thống Quản lý QHKH (phần mềm, mô hình, con người ..).

- Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông trên hệ thống kênh phân phối.

- Thực hiện các chương trình CSKH cho nhãn phụ trách cho người tiêu dùng trên kênh phân phối.

- Giám sát chất lượng thông tin phản hồi về nhãn hàng phụ trách trên kênh Trade Marketing.

- Tham gia thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ Phòng Marketing mảng phụ trách.

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Đại học, chuyên ngành: Marketing/ QTKD;

- Kinh nghiệm tối thiểu: 4 năm.

- Thành thạo ngoại ngữ (Anh văn trình độ C).

- Năng lực chuyên môn: Am hiểu kiến thức, kinh nghiệm Marketing chung và lĩnh vực dược, lĩnh vực hàng tiêu dùng, tâm lý người tiêu dùng.

- Năng lực bổ trợ: 

+ Khả năng sáng tạo;

+ Khả năng lập kế hoạch;

+ Kỹ năng đào tạo;

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục;

+ Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề;

+ Kỹ năng phân tích;

+ Kỹ năng làm việc nhóm.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép