English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trade Marketing Supervisor (HCM)

Mô tả công việc

- Day-to-day management of region

- Analysis & planning for expanding distribution of channels

- Deployment Marketing program

- Supervising Trade Makerting executive team

- Competitor monitoring

- Bad stock Management

- Auditing

Yêu cầu công việc

- Bachelor’s degree

- Have experience in Trade Marketing

- Willing to travel on business trips 

- Fluent English – able to communicate in speaking and writing with foreign stakeholders

- Communication skill – able to communicate effectively with other stakeholders;

- Analysis skill & logical thinking

- Project management skill

- Presentation skill

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Other benefits are as Company policies, rules & regulations