English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRADE MARKETING SPECIALIST

Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng hệ thống phân phối và đảm bảo bộ nhận diện thương hiệu và kiểm tra hoạt động tại điểm bán.
 • Phụ trách triển khai và theo dõi các hoạt động listing siêu thị, chương trình khai trương, khuyến mại, hoạt náo và các chương trình trưng bày hình ảnh, vật phẩm tiếp thị tại điểm bán
 • Làm việc và theo dõi Nhà Cung Cấp trong sản xuất và vận chuyển và quản lý POSM
 • Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm hoặc khi được yêu cầu và cập nhật các hoạt động thương mại của đối thủ, tình hình thị trường và đề xuất các phương án phù hợp
 • Cùng Marketing tổ chức các chương trình huấn luyện/dào tạo cho đội ngũ bán hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác của cấp quản lý yêu cầu

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, có trên 2 năm kinh nghiệm các công việc liên quan, ưu tiên đã làm các công việc liên quan trong ngành hàng FMCG
 • Khả năng chịu áp lực cao, di chuyển công tác nhiều.
 • Giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Vi tính văn phòng cơ bản (World, Excel, Power Point)
 • Trung Thực Nhiệt Tình Trách Nhiệm