English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trade Marketing Manager

Mô tả công việc

Xây dựng kế hoạch & thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng:

  • Khuyến mãi
  • Trưng bày
  • Hoạt náo tại điểm bán

- Dự báo bán hàng và phân bổ sản lượng đến các khu vực hợp lý

- Phân tích và khai thác dữ liệu bán hàng theo kênh, theo ngành hàng, theo địa bàn, theo mùa

- Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch nâng cao lòng trung thành của khách hàng

- Tham gia & phối hợp xây dựng chiến lược phát triển kênh và phát triển triển ngành hàng

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD
  • 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Có kỹ năng phân tích dữ liệu bán hàng & thị trường
  • Am hiểu thị trường và ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhựa gia dụng
  • Kỹ năng trình bày & kỹ năng thương lượng tốt
  • Có thể đi công tác tỉnh

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Công tác phí