Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT - TỔ TRƯỞNG VẬN HÀNH

Job requirement

Quản lý  một nhóm vận hành, thực hiện các họat động sản xuất trong ca trên 1 dây chuyền sản xuất đảm bảo đạt được mục tiêu về an tòan, số lượng, chất lượng và chi phí.

Quản lý vận hành các thiết bị trên một dây chuyền sản xuất của bộ phận đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp thiết bị, đảm bảo các họat động sản xuất trong ca được đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao.

Thực hiện công việc bảo trì thiết bị, giải quyết các sự cố trên dây chuyền sản xuất. Kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm đạt mục tiêu.

Tổ chức các họat động cải tiến, TPM, 5S  trên dây chuyền sản xuất đảm bảo đáp ứng được mục tiêu đề ra của công ty.

Lãnh đạo nhóm vận hành và nhóm công nhân thực hiện các công việc sản xuất hàng ngày đảm bảo đạt được mục tiếu về sản lượng, chất lượng và hiệu quả thiết bị, chi phí sản xuất. Viết các hướng dẫn vận hành và cách xử lý sự cố trên máy, huấn luyện cho vận hành.

Job requirement

4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia.

Kiến thức về kỹ thuật máy móc, thiết bị.

Hiểu và có kiến thức về 5S, TPM, Keizen v.v.

Có kiến thức về lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nhanh.

Kỹ năng giao tiếp thuần thục

Kỹ năng đàm phán, thương lượng & thuyết phục tốt

Kỹ năng giám sát & giao việc hiệu quả

Kỹ năng quản lý  & giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên gần khu vực Hậu Giang hoặc chấp nhận chuyển chỗ ở về Hậu Giang

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review