To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

TỔ TRƯỞNG LẮP RÁP ĐỒ GỖ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Job requirement

Nhận lệnh sản xuất và tài liệu kỹ thuật (bản vẽ kỹ thuật) của sản phẩm từ quản đốc

Đề nghị được cấp vật tư, kiểm tra và nhận vật tư

Kiểm tra giám sát từng công đoạn phụ trách và chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng về việc nhận và tổ chức thực hiện lệnh sản xuất hàng ưu tiên nhất thì sản xuất trước.

Quản lý sử dụng các thiết bị, công cụ dụng cụ được giao.

Chịu trách nhiệm bàn giao sản phẩm cuối cùng của tổ

Kiểm tra, xác nhận và điền đầy đủ thông tin trên bản vẽ chi tiết (Routing ticket) ở mỗi công đoạn

Kiểm tra kích thước chi tiết, lỗ khoan, bo cạnh, chà nhám mỗi chi tiết (Đầu, giữa và cuối mỗi mã sản xuất)

Hướng dẫn công nhân tiêu chuẩn về màu sắc và chất lượng sản phẩm

Kết hợp với bảo trì về vệ sinh, bảo trì máy móc

Kiểm tra 100% sản phẩm trước khi chuyển qua chuyền sơn.

Kiểm tra, lắp ráp mẫu trước khi lắp ráp sản phẩm mới.

Các công việc khác được giao bởi cấp trên

Job requirement

  • Biết cách đọc bản vẽ sản phẩm, hiểu kết cấu sản phẩm đồ gỗ.
  • Biết tiêu chuẩn bề mặt, tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Biết sử dụng súng bắn đinh, vis, các loại máy móc, vật tư khác dùng trong bộ phận
  • Đã từng quản lý bộ phận lắp ráp ngành gỗ

More Information

  • Qualification: High School / Equivalent
  • Age: 28 - 45
  • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

www.thuanhien.com

Công ty TNHH MTV Thuận Hiền được thành lập từ năm 1996, chuyên cung cấp các loại máy móc, thiết bị hiện đại theo công nghệ tiên tiến trên thế giới được dùng... View more

TỔ TRƯỞNG LẮP RÁP ĐỒ GỖ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN