To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Tổ trưởng kiểm tra khối lượng- Làm việc tại Quảng Ninh

BIM Group
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Phụ trách tổ kiểm tra khối lượng, giá trị các hồ sơ thanh quyết toán của các dự án tại khu vực Quảng Ninh:

  • Lập và kiểm soát khối lượng phát sinh sau khi ký kết hợp đồng, trong quá trình thi công vận hành;
  • Quản lý, lập kế hoạch, điều phối công việc. Kiểm tra công việc các thành viên tổ kiểm tra khối lượng;
  • Là đầu mối tổng hợp thông tin của tổ kiểm tra khối lượng trước trưởng bộ phận và BLĐ;
  • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

 

Company Overview

BIM Group

https://bimgroupworks.com

BIM Group Sơ lược về công ty: Được thành lập năm 1994 có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, BIM Holdings (“BIM”) là một tập đoàn kinh... View more

Tổ trưởng kiểm tra khối lượng- Làm việc tại Quảng Ninh

BIM Group