English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tổ Trưởng Đóng Thùng

Mô tả công việc

 • Quản lý bộ phận hoàn thành gấp, xếp thùng và đảm bảo số lượng hàng xuất.
 • Điều phối nhân lực ở bộ phận hoàn thành để tiến hành quá trình đóng thùng.
 • Chịu trách nhiệm về quy cách đóng thùng, kiểm tra thông số kích thước thùng, kiểm tra tỷ lệ đóng thùng, kiểm tra thùng và cách ghi chép.
 • Quản lý và điều hành toàn bộ công việc trong tổ trong suốt quá trình sản xuất.
 • Phân công đôn đốc nhân viên trong tổ thực hiện đạt kế hoạch sản xuất.
 • Theo dõi xử lý và báo cáo lên cấp trên những sự không phù hợp trong quá trình sản xuất
 • Phối hợp các bên liên quan để cùng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Đôn đốc nhân viên thực hiện 5S, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc.
 • Được đào tạo kiến thức về HACCP và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống HACCP.
 • Thống kê số liệu sản xuất, số liệu tiêu hao và hao hụt trong Quá trình Sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.
 • Giám sát công việc sản xuất của nhân viên vận hành máy khu vực DE và công nhân đóng thùng .
 • Báo cáo kết quả sản xuất theo ngày.

QUYỀN HẠN:

 • Kiểm điểm nhân viên sai phạm và không tuân thủ mệnh lệnh sản xuất.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên.
 • Đề xuất cấp trên các ý kiến liên quan đến công việc.
 • Từ chối làm những công việc nếu xét thấy nguy hiểm đến bản thân và công ty

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn: 

 • Cử nhân Đại học/ Kỹ sư, Cao đẳng         

Trình độ chuyên ngành: 

 • Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực chiết rót đóng gói ngành aseptic.

Kiến thức pháp  luật

 • Có kiến thức cơ bản về pháp luật .

Ngoại ngữ:

 • Sử dụng Anh ngữ ở mức độ khá trong giao tiếp.
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.

Tin học:

 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint), Internet.

Kỹ năng mềm

 • Có khả năng quản lý, phân công và giám sát công việc.
 • Có khả năng soạn thảo văn bản.

Kinh nghiệm công tác:

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên

Năng lực chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về:

 • Lĩnh vực đóng gói Aseptic.
 • Chuyên môn về quản lý nhân sự.

Năng lực chung:

 • Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ.
 • Có khả năng phân công công việc, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.

Giọng nói/ giao tiếp:

 • Rõ ràng, dễ nghe,
 • Khả năng giao tiếp trước đám đông.
 • Giao tiếp thuyết phục;
 • Biết lắng nghe và phản biện đúng lúc, đúng thời điểm.

Ngoại hình / phong cách:

 • Dễ nhìn, Phong thái chững chạc.
 • Tự tin, năng động, nhanh nhẹn..

Phẩm chất cá nhân:

 • Biết lắng nghe người khác.
 • Trung thực, đáng tin cậy.
 • Tận tụy với công việc, Ý thức trách nhiệm cao.