English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tổ Phó Sản Xuất

Mô tả công việc

1.MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆCNhập liệu, điều động, triển khai công việc hằng ngày theo HACCP. Quản lý BP HTSP dưới sự điều động Tổ Trưởng. Hỗ trợ công việc KHSX.2.MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ-Nhập số liệu nhập kho và Báo cáo tình hình năng suất hằng ngày cho các BP liên quan và BGĐ.-Dưới sự điều động Tổ Trưởng BP HTSP và chịu trách nhiệm về số liệu.-Quản lý, điều động và giám sát tất cả các hoạt động của Tổ phó dưới xưởng sản xuất BP HTSP.-Lập các hồ sơ và phân công công việc hằng ngày dựa theo KHSX cho từng khâu thuộc BP HTSP theo HACCP.-Theo dõi, đôn đốc và báo cáo hằng ngày tình hình hoạt động và năng suất từng khâu dưới xưởng sản xuất cho Quản lý trực tiếp Tổ Trưởng HTSP.-Hằng ngày, hỗ trợ KHSX nhập liệu đơn hàng cho HTCH và theo sự điều động KHSX.

Yêu cầu công việc

-Trung cấp kế toán- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.- Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc.- Tự tin vào bản thân và công việc cao. - Làm việc độc lập và hướng đến hiệu quả.