Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 848
 • 845
 • 132
 • 51
 • 43
 • 40
 • 37
 • 30
 • 27
 • 27
 • 24
 • 24
 • 22
 • 20
 • 18
 • 16
 • 16
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,380
 • 374
 • 308
 • 300
 • 255
 • 214
 • 164
 • 89
 • 87
 • 87
 • 71
 • 69
 • 66
 • 53
 • 51
 • 48
 • 48
 • 48
 • 47
 • 46
 • 39
 • 34
 • 30
 • 29
 • 28
 • 26
 • 25
 • 23
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 19
 • 19
 • 18
 • 16
 • 16
 • 16
 • 13
 • 12
 • 12
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 2,655 việc làm truong phong kinh doanh
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,655
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,655
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký