Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,013
 • 943
 • 148
 • 75
 • 57
 • 47
 • 47
 • 46
 • 30
 • 26
 • 25
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,678
 • 437
 • 393
 • 353
 • 281
 • 280
 • 225
 • 100
 • 97
 • 97
 • 97
 • 93
 • 84
 • 81
 • 73
 • 62
 • 55
 • 44
 • 42
 • 41
 • 40
 • 36
 • 34
 • 33
 • 32
 • 32
 • 29
 • 28
 • 27
 • 26
 • 26
 • 25
 • 25
 • 24
 • 23
 • 18
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 3,025 việc làm truong phong kinh doanh
Mức lương: 20,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,025
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,025
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký