Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 29
 • 8
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 21
 • 13
 • 10
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 52 việc làm nhan vien xu ly don hang
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-02-2020
Mức lương: 6,000,000 - 7,200,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2019
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 52
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 52
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký