Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 209
 • 187
 • 67
 • 36
 • 35
 • 33
 • 31
 • 29
 • 27
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 531
 • 244
 • 154
 • 115
 • 84
 • 76
 • 67
 • 52
 • 42
 • 25
 • 21
 • 18
 • 15
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 984 việc làm giam sat ban hang
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 12,000,000 - 16,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 03-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 984
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 984
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký