Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 436
 • 202
 • 41
 • 32
 • 19
 • 19
 • 16
 • 15
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 470
 • 303
 • 156
 • 108
 • 68
 • 64
 • 63
 • 53
 • 49
 • 46
 • 41
 • 27
 • 21
 • 20
 • 18
 • 16
 • 16
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,081 việc làm cua hang truong
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 10-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,081
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,081
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký