Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,998
 • 41,881
 • 7,564
 • 5,574
 • 3,798
 • 2,257
 • 2,165
 • 1,840
 • 1,471
 • 1,378
 • 1,333
 • 1,154
 • 994
 • 971
 • 965
 • 858
 • 844
 • 780
 • 689
 • 666
 • 620
 • 609
 • 512
 • 494
 • 488
 • 475
 • 475
 • 422
 • 397
 • 397
 • 384
 • 368
 • 366
 • 363
 • 363
 • 352
 • 310
 • 300
 • 296
 • 289
 • 269
 • 265
 • 262
 • 256
 • 243
 • 242
 • 231
 • 222
 • 214
 • 201
 • 181
 • 180
 • 173
 • 159
 • 157
 • 149
 • 143
 • 139
 • 110
 • 109
 • 103
 • 99
 • 92
 • 84
 • 68
 • 62
 • 41
 • 27
 • 25
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 24,554
 • 11,117
 • 10,668
 • 10,610
 • 10,280
 • 9,980
 • 8,411
 • 7,655
 • 7,426
 • 6,045
 • 5,592
 • 5,273
 • 5,245
 • 5,127
 • 5,005
 • 4,643
 • 4,512
 • 4,507
 • 4,372
 • 3,958
 • 3,739
 • 3,410
 • 3,302
 • 3,001
 • 2,915
 • 2,772
 • 2,760
 • 2,749
 • 2,715
 • 2,699
 • 2,571
 • 2,437
 • 2,373
 • 2,304
 • 2,103
 • 2,059
 • 1,881
 • 1,820
 • 1,801
 • 1,569
 • 1,330
 • 1,228
 • 1,024
 • 927
 • 919
 • 891
 • 848
 • 820
 • 586
 • 545
 • 496
 • 430
 • 428
 • 373
 • 353
 • 335
 • 247
 • 240
 • 235
 • 231
 • 187
 • 125
 • 100
 • 81
 • 75
 • 56
 • 50
 • 21
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 187,759 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-01-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-01-2020
Mức lương: 30,000,000 - 45,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 187,759
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 187,759
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký