Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 17,686
 • 12,452
 • 1,397
 • 1,384
 • 1,089
 • 877
 • 781
 • 628
 • 498
 • 477
 • 467
 • 452
 • 450
 • 424
 • 382
 • 371
 • 344
 • 321
 • 316
 • 309
 • 292
 • 290
 • 282
 • 259
 • 258
 • 256
 • 252
 • 251
 • 247
 • 246
 • 243
 • 241
 • 224
 • 204
 • 202
 • 202
 • 201
 • 195
 • 194
 • 182
 • 177
 • 175
 • 158
 • 157
 • 146
 • 144
 • 143
 • 128
 • 126
 • 123
 • 122
 • 111
 • 105
 • 103
 • 98
 • 94
 • 91
 • 90
 • 82
 • 78
 • 76
 • 76
 • 75
 • 60
 • 39
 • 38
 • 32
 • 24
 • 19
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 8,197
 • 7,283
 • 6,632
 • 5,922
 • 2,893
 • 2,484
 • 2,256
 • 2,181
 • 2,042
 • 1,975
 • 1,924
 • 1,824
 • 1,473
 • 1,385
 • 1,118
 • 1,113
 • 1,064
 • 1,045
 • 979
 • 939
 • 916
 • 896
 • 798
 • 755
 • 746
 • 731
 • 703
 • 684
 • 624
 • 543
 • 528
 • 517
 • 387
 • 342
 • 320
 • 303
 • 301
 • 283
 • 276
 • 252
 • 229
 • 187
 • 172
 • 148
 • 146
 • 127
 • 126
 • 118
 • 114
 • 92
 • 87
 • 80
 • 74
 • 71
 • 70
 • 68
 • 49
 • 45
 • 35
 • 25
 • 25
 • 21
 • 17
 • 16
 • 7
 • 7
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 40,754 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 40,754
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 40,754
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký