Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 12,934
 • 7,562
 • 1,029
 • 966
 • 720
 • 497
 • 396
 • 383
 • 335
 • 290
 • 282
 • 269
 • 240
 • 226
 • 220
 • 208
 • 203
 • 192
 • 190
 • 187
 • 185
 • 174
 • 163
 • 160
 • 159
 • 155
 • 150
 • 150
 • 148
 • 139
 • 133
 • 132
 • 130
 • 120
 • 112
 • 112
 • 109
 • 109
 • 108
 • 105
 • 103
 • 98
 • 92
 • 84
 • 82
 • 80
 • 74
 • 69
 • 67
 • 67
 • 66
 • 64
 • 58
 • 56
 • 51
 • 50
 • 45
 • 45
 • 44
 • 42
 • 34
 • 32
 • 32
 • 28
 • 28
 • 24
 • 20
 • 19
 • 17
 • 13
Tìm theo ngành nghề
 • 4,908
 • 4,442
 • 4,056
 • 4,030
 • 2,104
 • 1,650
 • 1,554
 • 1,405
 • 1,283
 • 1,209
 • 1,044
 • 938
 • 884
 • 801
 • 762
 • 688
 • 687
 • 675
 • 654
 • 590
 • 564
 • 549
 • 525
 • 512
 • 493
 • 490
 • 490
 • 474
 • 436
 • 406
 • 370
 • 366
 • 295
 • 281
 • 245
 • 234
 • 201
 • 200
 • 168
 • 167
 • 164
 • 150
 • 142
 • 141
 • 101
 • 96
 • 84
 • 68
 • 67
 • 62
 • 61
 • 57
 • 54
 • 53
 • 43
 • 42
 • 34
 • 33
 • 32
 • 30
 • 18
 • 17
 • 14
 • 14
 • 7
 • 7
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 26,021 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-01-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-01-2020
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 26,021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 26,021
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký