English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Triển Khai Phần Mềm (TPHCM)

VnResource Co. Ltd

VnResource hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin cao cấp, chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường “high-class”. Một vài khách hàng tiêu biểu:... Xem thêm

Người liên hệ: Ms. Huỳnh Thị Thùy Trang

Mô tả công việc

  • Tham gia khảo sát yêu cầu, phân tích các quy trình nghiệp vụ quản trị nhân sự của khách hàng.
  • Xây dựng tài liệu nghiệp vụ HRM software dựa trên kết quả khảo sát và phân tích.
  • Thực hiện cấu hình phần mềm, thiết kế báo cáo theo mô tả của tài liệu giải pháp
  • Xây dựng kịch bản thử nghiệm, viết testcase và internal testing
  • Tham gia đào tạo và chuyển giao hệ thống phần mềm cho các khách hàng.
  • Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống, kiểm tra kết quả vận hành
  • Hỗ trợ khách hàng về các vấn đề kỹ thuật phần mềm trong quá trình vận hành và sử dụng hệ thống.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Quản trị Nguồn nhân lực (với ứng viên tốt nghiệp Quản trị Nguồn nhân lực thì phải có kinh nghiệm triển khai HRM)
  • Có hiểu biết về hệ thống quản lý CSDL Microsoft SQL Server.
  • Thành thạo tin học văn phòng (MS Office, MS Power Point, MS Project).