English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Sinh

Mô tả công việc

Thực tập bộ phận kho và vận tải

Yêu cầu công việc

  • Ưu tiên sinh viên năm cuối Cao Đẳng và đại học Chuyên ngày Vận tải
  • Thời gian thực tập (2 ngày/ tuần) hoặc (5 buổi/ tuần)
  • Phương tiện đi lại tự túc
  • Có phụ cấp trong thời gian thực tập