English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Sinh (Văn Phòng HCNS)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng F.D.C

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng F.D.C

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2016: Tham gia thi công tại siêu dự án The Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao... Xem thêm

Quy mô: 400-500
Người liên hệ: Ms. Quyên

Mô tả công việc

  • Thực hiện công việc hồ sơ giấy tờ tại phòng HCNS
  • Thực hiện hỗ trợ công tác tuyển dụng
  • Thực hiện hỗ trợ công tác Lương, chế độ, phúc lợi
  • Nhập liệu hồ sơ, lưu trữ hồ sơ

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc ĐH
  • Nhanh nhẹn, yêu thích và định hướng Hành chánh nhân sự