English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Sinh Tuyển Dụng

Mô tả công việc

  • Tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của khách hàng (Khách hàng ở Mỹ).
  • Gửi những hồ sơ ứng viên tốt cho nhà tuyển dụng hoặc thêm vào cơ sở dữ liệu nội bộ của khách hàng bên Mỹ, các chuyên gia tư vấn địa phương sẽ liên hệ với những ứng viên này qua điện thoại hoặc email.

Yêu cầu công việc

  • Khả năng đọc hiểu CV tiếng anh tốt (Không có kinh nghiệm sẽ được training)
  • Yêu thích lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng các vị trí IT. 
  • Tinh thần ham học hỏi cao.
  • Thời gian làm việc: Ca đêm (22:00 - 6:00 sáng hôm sau) từ Thứ 2 -6

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép