English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực tập sinh Trắc địa/Địa chất

Mô tả công việc

Công ty KHMER DC (Campuchia) tuyển thực tập sinh tập sinh Trắc địa/ Địa chất.
- Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

Quyền lợi:
- Chế độ hợp đồng lao động đầy đủ.
- Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review