English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Sinh Phát Triển Khách Hàng (Sales Force) - MM Mega Market Buôn Ma Thuộc (Đắk Lắk)

Mô tả công việc

  • Thu thập thông tin khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh qua điện thoại, email, internet….từ đó đưa ra ý kiến hữu hiệu cho việc phát triển ngành hàng và khách hàng.
  • Đảm bảo việc cập nhật số liệu vào báo cáo hằng ngày.
  • Khai thác và phân tích dữ liệu khách hàng sẵn có để xác định mục tiêu hằng ngày, tuần, tháng, năm.
  • Xây dựng, cập nhập, quản lý và khai thác một cách hiệu quả hồ sơ khách hàng.
  • Tư vấn hiệu quả cho khách hàng các đơn hàng phù hợp và các chương trình khuyến mãi của MM Mega Market

Yêu cầu công việc

  • Sinh viên năm 3, năm 4 có kết quả tốt trong học tập
  • Siêng năng, nhanh nhẹ, ham học hỏi
  • Tuần 6 ngày từ thứ hai đến thứ 7 từ 09:00 – 17:00
  • Thực tập không lương, không phụ cấp

Phúc lợi

Đào tạo, Chế độ nghỉ phép