English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Sinh Marketing

Mô tả công việc

Công tác hỗ trợ cho Team marketing những công việc sau:– Nghiên cứu thị trường & cập nhập thông tin thị trường. Phân tích nhận diện vấn đề, phối hợp với các Quản lý cửa hàng chủ động đề xuất các chương trình marketing và đề xuất hỗ trợ các kênh khác để đảm bảo chỉ tiêu cho các cửa hàng.– Thực hiện các hoạt động quảng cáo hỗ trợ khai trương cửa hàng mới.– Quản lý, giám sát và kiểm soát việc triển khai hình ảnh quảng cáo.– Quản lý và giám sát việc sử dụng hiệu quả các thiết bị/vật phẩm quảng cáo công ty trang bị cho hệ thống.– Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch MKT trong ngân sách được phê duyệt một cách có hiệu quả

Quyền Lợi

– Có cơ hội tiếp xúc vận dụng thực tế với công việc và môi trường làm việc phát huy khả năng của bản thân.

– Cơ hội việc làm sau thực tập.

– Những bạn làm việc tích cực sẽ được hỗ trợ phụ cấp từ 1-2tr/tháng.

Yêu cầu công việc

– Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường ngành Kinh tế, marketing…

– Tinh thần học hỏi cầu tiến, chịu được áp lực công việc

–  Định hướng theo ngành marketing ( không nhận những bạn theo định hướng ngành khác)

–  Có laptop cá nhân

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép