Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Thực Tập Sinh

Job requirement

Thực tập bộ phận kho và vận tải

Job requirement

  • Ưu tiên sinh viên năm cuối Cao Đẳng và đại học Chuyên ngày Vận tải
  • Thời gian thực tập (2 ngày/ tuần) hoặc (5 buổi/ tuần)
  • Phương tiện đi lại tự túc
  • Có phụ cấp trong thời gian thực tập